Adria - Clementine

Emily - Thor

Emily - Thor

Jamie - Connar

Jamie - Connar

Kelsey - Billy

Kelsey - Billy

Kelsey - Swingtown

Kelsey - Swingtown

Kristina - Amaro (Canadian Stallion)

Kristina - Amaro (Canadian Stallion)

Lisa - Double Dare of Sly

Lisa - Double Dare of Sly

Sophia - Willow

Sophia - Willow